logo-colorCreated with Sketch.

Chân dung Trusting Social

Posted byCafeBiz.vninHot Newsat4/29/2022

Trusting Social được thành lập bởi nhà khoa học dữ liệu, Tiến sĩ Nguyễn An Nguyên. Tiến sĩ Nguyễn An Nguyên học tại Mỹ và có một thời gian làm việc ở thành phố New York. Năm 2013, ông thành lập Trusting Social – startup trong mảng Fintech, với mục tiêu chấm điểm tín dụng cho 1 tỷ người, giúp họ vay được tiền. 

TrustingSocial là công ty thuộc nhóm nổi bật đang khai thác ưu thế từ dữ liệu lớn và học máy, nhằm hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho những người chưa có lịch sử tín dụng, hay hiểu đơn giản là dùng công nghệ để giúp người nghèo vay được tiền. Sau các vòng gọi vốn tổng cộng hơn 25 triệu USD từ các nhà đầu tư như Kima Ventures, Sequoia Capital, 500 Startups và BeeNext, ông Nguyên cho biết công ty đã hợp tác với các nhà mạng có tổng số thuê bao khoảng 500 triệu người tại thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia. Đến 2019, công ty Trusting Social của ông đạt được mục tiêu khi trở thành ứng dụng đầu tiên trên thế giới chấm điểm tín dụng cho 1 tỷ người.
Xem chi tiết tại đây