logo-colorCreated with Sketch.

THÔNG BÁO BẢO MẬT DỮ LIỆU (Áp dụng tại Việt Nam)

(Cập nhật lần cuối: 05/2024)

Thông báo Bảo mật dữ liệu này ("Thông Báo Bảo Mật") mô tả cách thức Công ty Cổ phần Trusting Social và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (gọi chung là "Trusting Social", "chúng tôi") thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân từ các Đối Tác và Khách Hàng của chúng tôi liên quan đến việc hợp tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ và sản phẩm của mình.

Phạm Vi Áp Dụng Của Thông Báo Bảo Mật

Thông Báo Bảo Mật này áp dụng cho bạn nếu bạn là:

 • Cá nhân cung cấp dịch vụ ngoài, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác kinh doanh, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi (gọi là "Đối Tác Cá Nhân");
 • Cá nhân liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác kinh doanh, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi (gọi là "Đối Tác Doanh Nghiệp"), ví dụ, người được ủy quyền/nhà quản lý, đại diện được ủy quyền và/hoặc người liên hệ (gọi là "Cá Nhân Liên Quan");
 • Khách hàng của chúng tôi hoặc khách hàng tiềm năng (gọi chung là "Khách Hàng").

Các bên Đối Tác Cá Nhân, Cá nhân Liên Quan và Khách Hàng từ đây được gọi riêng lẻ hoặc chung là "Chủ thể Dữ liệu", "bạn".

Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

Trusting Social cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền riêng tư được công nhận, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU (GDPR). Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie (Cookie Policy) và Chính sách Bảo mật của Trusting Social (Trusting Social Privacy Policy).

Định Nghĩa Dữ Liệu Cá Nhân

"Dữ Liệu Cá Nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định bạn, hoặc bất kỳ thông tin nào từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tên, họ, số định danh quốc gia, số hộ chiếu, mã số thuế, công ty, chức danh, mô tả công việc, thông tin liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ kinh doanh, số tài khoản ngân hàng và chi tiết, hình ảnh và chuyển động được ghi lại bởi máy quay video (video camera), tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ nhà, địa chỉ email cá nhân, số liên lạc, nơi làm việc, địa chỉ email công việc, dữ liệu có trong tài liệu định danh của bạn (ví dụ, thẻ căn cước, hộ chiếu), chữ ký, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin tài chính và bất kỳ loại dữ liệu cá nhân nào khác bạn có thể cung cấp cho chúng tôi.

Mục Đích Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn;
 • Xử lý thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng;
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và phản hồi các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Quản lý và điều hành mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi;
 • Đảm bảo an ninh và hoạt động của cơ sở và hệ thống IT của chúng tôi;
 • Bảo vệ quyền và tài sản của Trusting Social và các chủ thể dữ liệu của mình;
 • Ngăn chặn gian lận và các vi phạm pháp lý khác;
 • Cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi cho bạn và quản lý mối quan hệ với khách hàng;
 • Liên lạc, trao đổi với bạn các vấn đề liên quan đến tài khoản hoặc giao dịch với chúng tôi;
 • Cải thiện chất lượng, an toàn và bảo mật của dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi;
 • Tiến hành kiểm toán nội bộ, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi;
 • Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật;
 • Thông tin tiếp thị: Chúng tôi thu thập thông tin để phản hồi các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ hoặc cung cấp cho bạn thông tin, báo cáo hoặc cập nhật.

Nguồn Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ bạn trực tiếp và từ bên thứ ba, như nguồn công khai trực tuyến, lệnh của tòa án, phán quyết của tòa án, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, nguồn có sẵn công khai như nền tảng mạng xã hội, đồng nghiệp hoặc người sử dụng lao động của bạn, và khi bạn ký hợp đồng dịch vụ của chúng tôi, yêu cầu về sản phẩm của chúng tôi, hoặc liên lạc với chúng tôi.

Thông Tin Khách Truy Cập Website

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn như địa chỉ IP và các trang bạn đã truy cập. Vui lòng xem Chính sách Cookie (Cookie Policy) của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Truyền Thông Tiếp Thị

Nếu bạn ở những khu vực được áp dụng các luật bảo vệ dữ liệu cụ thể, chúng tôi chỉ gửi thông tin tiếp thị cho bạn khi có sự đồng ý trước của bạn hoặc dựa trên những lợi ích chính đáng của chúng tôi nếu được phép. Bạn có thể rút lại sự đồng ý hoặc chọn không nhận các thông tin tiếp thị này bất cứ lúc nào.

Nếu bạn không ở trong những khu vực như vậy, bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào.

Bạn có thể quản lý việc nhận thông tin tiếp thị và các thông tin không liên quan đến giao dịch bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" nằm ở cuối các email tiếp thị của Trusting Social. Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu đến data-privacy@trustingsocial.com.

Tiết Lộ/Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, và với bên thứ ba khác như các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi không bán hoặc phân phối thông tin của bạn trừ khi được mô tả trong Thông Báo Bảo Mật này.

Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân Qua Biên Giới

Trusting Social hoạt động toàn cầu, và thông tin cá nhân có thể được chuyển giao, truy cập và lưu trữ toàn cầu khi cần thiết cho các mục đích nêu trên và tuân thủ các quy định sở tại.

Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân trong thời gian cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi, dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu của chúng tôi, trừ khi có thỏa thuận khác với bạn bằng văn bản, hoặc theo yêu cầu hoặc được phép theo quy định pháp luật.

Quyền Của Bạn Đối Với Dữ Liệu Cá Nhân

Bạn có thể có quyền truy cập, lấy bản sao, xóa, hủy, ẩn danh hóa, phản đối xử lý, tạm ngưng xử lý, sửa chữa, cập nhật, hoàn thiện hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, tuân theo các điều kiện và hạn chế theo quy định của luật.

Sửa Đổi Và Cập Nhật

Trusting Social có thể sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản của Thông Báo Bảo Mật này bất cứ lúc nào, với phiên bản được cập nhật đăng trên trang web của chúng tôi https://trustingsocial.com/. Vui lòng xem xét chính sách này định kỳ để cập nhật thông tin về cách chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Liên Hệ Chúng Tôi

Đối với bất kỳ thắc mắc nào về Thông Báo Bảo Mật này hoặc để thực hiện quyền của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua data-privacy@trustingsocial.com để nhận phản hồi kịp thời.

Thông Báo Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các khía cạnh hoạt động của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi và tất cả các nơi khác nơi chúng tôi tương tác với khách hàng, ứng viên và khách truy cập trang web. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, duy trì lòng tin của bạn và cung cấp sự minh bạch về các thực hành dữ liệu của chúng tôi.